Budget

Att arbeta med en budget över sin egen ekonomi är något som alla bör ta för vana att göra! Inkomster och utgifter skall delas upp och tydligt åskådliggöras för att sedan kunna summeras och därmed få fram huruvida ens ekonomi går plus eller minus! Vill man dessutom avancera det hela så kan man specificera när inkomsterna kommer och när utgifterna kommer vilket påfallande leder till en likviditetsbudget. Den visar hur man ligger till rent tidsmässigt och kan hjälpa en att undvika ett underskott på bankkontot eller i spargrisen om du föredrar att kalla det så! Ekonomi handlar mycket om att hantera resurser!